Program

Navigáció a programban

Általános beosztás

Részletes program

Áttekintés

Augusztus 26. csütörtök

Augusztus 27. péntek

Augusztus 28. szombat

Az előadások absztraktjai

 NB: A szekcióelőadások 30 percesek (20-25 perc előadás + 5-10 perc vita); a program kezdetüket külön-külön nem jelöli, csak az egyes szekcióülések kezdő és záró időpontját.


 

Általános beosztás

Regisztráció:                                                          2010. augusztus 26. (csütörtök) 10.00 – 13.00

Alkalmazott nyelvészeti tanszékek vezetőinek
értekezlete:                                                            2010. augusztus 26. (csütörtök) 11.00 – 12.30

A kongresszus megnyitása:                                    2010. augusztus 26. (csütörtök) 14.00 

Plenáris előadások:                                                2010. augusztus 26. (csütörtök) 15.00 – 17.00

Kerekasztalok:                                                       2010. augusztus 26. (csütörtök) 17.30 – 19.00

Szekcióülések:                                                       2010. augusztus 27. (péntek) délelőtt és délután,

2010. augusztus 28. (szombat) délelőtt
A fogadás időpontja:                                             2010. augusztus 26. (csütörtök) 20.00

A MANYE közgyűlés időpontja:                           2010. augusztus 27. (péntek) 17.00

Gulyásparti:                                                           2010. augusztus 27. (péntek) 20.00

A kongresszus záróülése:        2010. augusztus 28. (szombat) 11.30

A kongresszus áttekintő és részletes programja

Nyomtatható változat letöltése. Ha az előbbi link nem működik: innen. NB: a programfüzet nyomtatott változata a kongressusi csomag része.

  A konferencia programjának áttekintése

 
2010. augusztus 26. csütörtök
10:00-13:00
Regisztráció (a kongresszus ideje alatt folyamatos)
11:00-12:30
Alkalmazott nyelvészeti tanszékek vezetőinek értekezlete
14:00-15:00
A kongresszus megnyitása
A Brassai-emlékérem átadása
15:00-15:30
Plenáris ülés — I. rész
Elnök: Csűry István
15:30-16:00
Kávészünet
16:00-17:00
Plenáris ülés — II. rész
Elnök: Csűry István
17:00-17.30
Kávészünet
17:30-19:00
Kerekasztalok
20:00-22:00
Fogadás
2010. augusztus 27. péntek
9:00-9:30
Plenáris ülés
Elnök: Klaudy Kinga
9:35-13:00
Poszterszekció
9:40-11:10
A magyar mint anyanyelv oktatása és használata szekció
Szekcióelnök: Lőrincz Julianna
Fordítástudomány szekció I.; II
Szekcióelnökök: Kis Ádám; Cs. Jónás Erzsébet
Lexikológia és lexikográfia szekció I.
Szekcióelnök: P. Csige Katalin
Nyelvtörténet és alkalmazott nyelvészet szekció
Szekcióelnök: Heltai Pál
Kontrasztív nyelvészet szekció I.
Szekcióelnök: Székely Gábor
Szaknyelvi kommunikáció és terminológia szekció I.; II
Szekcióelnökök: Rébék-Nagy Gábor; Dobos Csilla
11:10-11:30
Kávészünet

 

 
2010. augusztus 27. péntek (folytatás)
11:30-13:30
Fordítástudomány szekció III.; IV.
Szekcióelnökök: Cs. Jónás Erzsébet; Heltai Pál
Lexikológia és lexikográfia szekció II.
Szekcióelnök: Répási Györgyné
A magyar mint idegen nyelv szekció I.
Szekcióelnök: Illésné Kovács Mária
Kontrasztív nyelvészet szekció II.
Szekcióelnök: Székely Gábor
A szövegtani kutatások alkalmazott nyelvészeti aspektusai; alkalmazott stilisztika szekció
Szekcióelnök: Porkoláb Judit
Szaknyelvi kommunikáció és terminológia szekció III.
Szekcióelnök: Kovács Éva
Számítógépes nyelvfeldolgozás és nyelvtechnológia szekció
Szekcióelnök: Kis Ádám
13:30-14:30
Ebédszünet
14:30-16:00
Alkalmazott szociolingvisztika: nyelvpolitika, nyelvtervezés, nyelvi jogok I.
Szekcióelnök: Hidasi Judit
Fordítástudomány szekció V.
Szekcióelnök: Klaudy Kinga
Multimodális ember-gép kommunikáció szekció I.
Szekcióelnök: Hunyadi László
Idegennyelv-oktatás: nyelvpedagógiai és technológiai kérdések szekció I.
Szekcióelnök: Éva Erzsébet
Interkulturalitás, interkulturális kompetencia, interkulturális kommunikáció szekció I.; II.
Szekcióelnökök: Müller Márta; Lendvai Endre Kálmán
A magyar mint idegen nyelv szekció II.
Szekcióelnök: Pelcz Katalin
Kontrasztív nyelvészet szekció III.
Szekcióelnök: Budai László
Szaknyelvi kommunikáció és terminológia szekció IV.
Szekcióelnök: Dobos Csilla
16:00-16:20
Kávészünet

 

 
2010. augusztus 27. péntek (folytatás)
16:20-18:20
Alkalmazott szociolingvisztika: nyelvpolitika, nyelvtervezés, nyelvi jogok szekció II.
Szekcióelnök: Hidasi Judit
Fordítástudomány szekció VI.
Szekcióelnök: Klaudy Kinga
Genderkutatás szekció
Szekcióelnök: Kegyes Erika
Multimodális ember-gép kommunikáció szekció II.
Szekcióelnök: Fazekas Attila
Idegennyelv-oktatás: nyelvpedagógiai és technológiai kérdések szekció II.
Szekcióelnök: Sturcz Zoltán
Lexikológia és lexikográfia szekció III.
Szekcióelnök: Muráth Judit
A magyar mint idegen nyelv szekció III.
Szekcióelnök: Szőllősy-Sebestyén András
Alkalmazott pszicholingvisztika szekció
Szekcióelnök: Kissné Gulyás Judit
Szaknyelvi kommunikáció és terminológia szekció V.
Szekcióelnök: Éva Kovács
18:30-19:30
A MANYE közgyűlése
Levezető elnök: Klaudy Kinga
20:00-23:59
Gulyásparti
2010. augusztus 28. szombat
9:00-11:00
Alkalmazott szociolingvisztika: nyelvpolitika, nyelvtervezés, nyelvi jogok szekció III.
Szekcióelnök: Bodnár Ildikó
Idegennyelv-oktatás: nyelvpedagógiai és technológiai kérdések szekció III.
Szekcióelnök: Magocsa László András
Interkulturalitás, interkulturális kompetencia, interkulturális kommunikáció szekció III.
Szekcióelnök: Lendvai Endre Kálmán
A magyar mint idegen nyelv szekció IV.
Szekcióelnök: Czibere Mária
11:00-11:30
Kávészünet
11:30-13:00
A kongresszus záróülése
Elnökök: Klaudy Kinga és Csűry István

  
10:00
-
13:00
Regisztráció (a kongresszus ideje alatt folyamatos)
 
Helyszín: DE Főépület földszint, a főbejárattól balra
11:00
-
12:30
Alkalmazott nyelvészeti tanszékek vezetőinek értekezlete
Házigazda: prof. dr. Hunyadi László
Vezeti: dr. Tóth Szergej
Helyszín: 2. em. IX.
14:00
-
15:00
A kongresszus megnyitása és aBrassai-emlékérem átadása
prof. dr. Bartha Elek, a DE Tudományegyetemi Karok tudományos elnökhelyettese,
dr. Csűry István, a DE Bölcsészettudományi Kar tudományos és külső kapcsolatok dékánhelyettese
prof. dr. Hunyadi László, a DE Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének vezetője
prof. dr. Klaudy Kinga, a MANYE elnöke
Tóth Gábor egyetemi hallgató
 
Helyszín: Aula
15:00
-
15:30
Plenáris előadások I rész.
 
Székely Gábor egyetemi tanár, Nyíregyházi Főiskola
Emlékezés Papp Ferencre

Helyszín: Aula
15:30-16:00
Kávészünet
16:00
-
17:30
Plenáris előadások II. rész

Petőfi S. János, az MTA külső tagja
A mondatnyelvészettől a multimediális kommunikátumok szövegtanainak létrehozásáig. Az idegen nyelvek oktatása mint alkalmazott szövegtan

Bakonyi István egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem
Háború és béke az orosz nyelvben
Helyszín: Aula
17:30
-
19:00
Kerekasztalok
 
Köznyelv és szleng a lexikográfiában
Vezeti: Szabó Dávid (Akadémiai Kiadó Szótárműhelye; igazgató, Egyetemközi Francia Központ). Résztvevők: Parapatics Andrea (ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola), Pátrovics Péter (ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Lengyel Filológiai Tanszék), Pusztai Ferenc (ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék), Szabó Edina (Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet)
Helyszín: 2. em. IX.
 
Államnyelvek és kisebbségi nyelvek a XXI. századi Európában
Vezeti: Nádor Orsolya (Balassi Intézet / Károli Gáspár Református Egyetem). Résztvevők: Gál Noémi (Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, Kolozsvár), Hornokné Uhrin Erzsébet (igazgató, Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete), Simon Szabolcs (Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Komárom), Szoták Szilvia (elnök, Imre Samu Nyelvi Intézet, Alsóőr)
Helyszín: 3. em. XI.
Az internet kihívásai - könyvdigitalizálás és elektronikus könyvtárak
Vezeti: Boda István (tanszékvezető, DE IK Könyvtárinformatika Tanszék). Résztvevők: Csernoch Mária (DE IK Információtechnológia Tanszék), Koltay Tibor (tanszékvezető, SZIE ABK Informatikai és Könyvtártudományi Tanszék), Nagy László (igazgató, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár), Sajó Andrea (főigazgató, OSZK), Virágos Márta (főigazgató, DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár)
Helyszín: 3. em. XII.
 
A magyar mint idegen nyelv lexikográfiai és tankönyvi háttere
Helyszín: 2. em. X.
20:00
-
22.00
Fogadás

Helyszín: Díszudvar9:00
-
9:30
Plenáris előadás
Sturcz Zoltán egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Húsz év a felsőoktatási nyelvoktatásért

Helyszín: Aula
9:35
-
13:00
Poszterszekció (a poszterek a kongresszus teljes időtartama alatt megtekinthetők)
Helyszín: Aula
 
Az idő ábrázolása állóképeken - példa a nyelv és a vizuális kommunikáció kapcsolatára
Abuczki Ágnes

A terminológia szerepe a szakfordítás oktatásában
Bodor Endre

A forgatókönyv mint értelmezési és produktív keret a multimodális kommunikációban
Csűry István

Rendhagyóságok az Erdélyi magyar szótörténeti tár szerkesztésében
Fazekas Eme

A baleseti és/vagy traumás agysérülések nyomán létrejött nyelvi és beszédzavarok lovasterápiás rehabilitációjának lehetőségei
Gerliczkiné Schéder Veronika

Kórházpedagógusok tanóráinak elemzése
Kránicz Rita
  

A spontán beszéd prozódiai frázisszerkezetének modellezése és felhasználása a beszédfelismerésben

Pápay Kinga
  

A beszélőváltás mechanizmusa háziorvosok szívbetegekkel folytatott beszélgetéseiben

Sárkányné Lőrinc Anita
 

 

9:35
-
13:00

Számítógépes eljárások és alkalmazások demonstrációi
Helyszín: Aula
 
A fej térbeli helyzetének meghatározása webkamera képeken

Bertók Kornél


Beszéd prozódiai jellemzőinek valósidejű számítása
Csipkés László

Bőrszín-detektálás

Szeghalmy Szilvia


Arcosztályozás

Szilágyi Attila

 
Szekcióülések
9:40
-
11:10
A magyar mint anyanyelv oktatása és használata
Helyszín: fsz. 1/1
Elnök: Lőrincz Julianna
 
A nyelvi variánsok helye és szerepe az anyanyelvoktatásban
Lőrincz Julianna

A szleng tanítása középiskolai magyar nyelvtankönyveink tükrében
Parapatics Andrea

Tradíciók és/vagy reformok? Problémák a nyelvtanoktatásban
Szabó Veronika
Fordítástudomány I.
Helyszín: fsz. 1/2
Elnök: Kis Ádám
 
Könyvszövegek fordításának ellenőrzése
Kis Ádám

 
Újonnan bevezetett szavak előfordulása fordítóprogrammal készített fordításokban
Csernoch Mária
Fordítástudomány II.
Helyszín: fsz. 2/ 4
Elnök: Cs. Jónás Erzsébet
 
Pesto = ?
Wallendums Tünde

Elöljárós szerkezetek elemzése olasz nyelvű EU-s dokumentumokban
Szladek Emese

Japán metonimikus kifejezések alakulása japán-magyar közvetlen és angol közvetítőnyelven keresztüli fordításban
Nagy Anita
9:40
-
11:10
Lexikológia és lexikográfia I.
Helyszín: fsz. 4
Elnök: P. Csige Katalin
 
Közmondások a szótárakban és a nyelvhasználatban
P. Csige Katalin

Nyelvi változások a szóvégmutató szótár tükrében
Tóth Etelka

Az Erdélyi magyar szótörténeti tár kicsinyítő képzős származékai a régi grammatikák tükrében
Zsemlyei Borbála
Nyelvtörténet és alkalmazott nyelvészet
Helyszín: fsz. 5
Elnök: Heltai Pál
 
Blending and grammar
Dávid Gyula

Szemben az árral: Egy angol mint lingua franca gyakorlóközösség “nyelvújításai”
Kalocsai Karolina
Kontrasztív nyelvészet I.
Helyszín: fsz. 7/8
Elnök: Székely Gábor
 
Konjunktívusz és imperatívusz: a magyar és a német nyelv "ellentétes pólusai"
Székely Gábor

Háromelemű szótagkezdetek, három nyelv tükrében.
Molnár Tamás

A kocka régen el van vetve − állapotot kifejező passzív és aktív igealakok a magyarban és a németben
Uzonyi Pál
9:40
-
11:10
Szaknyelvi kommunikáció és terminológia I.
Helyszín: 3. em. XI
Elnök: Rébék-Nagy Gábor
 
Speciális kommunikatív funkciójú terminológia a molekuláris onkológia területén
Szelényi András

Érvényesség, megbízhatóság és összehasonlíthatóság a PROFEX szaknyelvi vizsgarendszerben
Warta Vilmos

A nyelvi közvetítő készség értékelésének szempontjai szaknyelvi vizsgákon
Rébék-Nagy Gábor
Szaknyelvi kommunikáció és terminológia II.
Helyszín: 3. em. XII
Elnök: Dobos Csilla
 
A nyelven belüli és a nyelvek közötti fordítás sajátosságai a jogi szaknyelvi kommunikációban
Dobos Csilla

A magyar gazdasági jogi szakszókincs kutatása diakrón megközelítésben
Szép Beáta

Az MBTI „T” és „F” típusainak nyelvhasználata a meggyőzés célzatú üzleti prezentációkban a megítélés dimenziója mentén
Pethő Mária
 
11:10
-
11:30
Kávészünet
11:30
-
13:30
Fordítástudomány III.
Helyszín: fsz. 1/2
Elnök: Cs. Jónás Erzsébet
 
Az archaizmusok kognitív tere a műfordításban
Cs. Jónás Erzsébet

A mélyinterjú módszerének alkalmazása a műfordítás-kutatásban
Pusztai-Varga Ildikó

Párhuzamos fordítórajzok: Vas István (1910-1991) és Martinus Nijhoff (1894-1953) fordításszemlélete T.S. Eliot fordításaik tükrében
Varga Orsolya

A narrációs nyelvi jegyek átváltása C. F. Ramuz elbeszéléseinek magyar fordításában
Schmelczer Erika
Fordítástudomány IV.
Helyszín: fsz 2/4
Elnök: Heltai Pál
 
Független-e az explicitáció az adott nyelvpártól?
Heltai Pál

Fordítható, fordítatlan és lefordíthatatlan elemek a reklámszlogenekben. Német-magyar-angol kontrasztív vizsgálat
Salánki Ágnes

Konvencionálisan indirekt beszédaktusok fordításának pragmatikai modellje angol-magyar nyelvpárban
Polcz Károly

Angol „kulcs” és „pótkulcs” Szabó Magda Az ajtó című regényéhez
Ajtay-Horváth Magda
Lexikológia és lexikográfia II.
Helyszín: fsz. 1/1
Elnök: Répási Györgyné
 
Az orosz és a magyar politikai szakszókincs változása 1990-2010 között
Répási Györgyné

Fogalmi rendszer és szótári struktúra
Koutny Ilona

A betűszók fonetikai és grafematikai tulajdonságairól
Murányiné Zagyvai Márta

A hagyományos szótárak vizsgálati szempontjainak alkalmazhatósága az online szótárak esetében
Gaál Péter
11:30
-
12:00
A magyar mint idegen nyelv I.
Helyszín: fsz. 4
Elnök: Illésné Kovács Mária
 
Magyar nyelvi kompetencia fejlesztése műveltségterületekhez kapcsolódóan
Illésné Kovács Mária; Kecskés Judit
Kontrasztív nyelvészet II.
Helyszín: fsz. 7/8
Elnök: Székely Gábor
 
Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője c. regénye horvát és bolgár fordításának grammatikai elemzéséről
M. Katus Elvira
A szövegtani kutatások alkalmazott nyelvészeti aspektusai; alkalmazott stilisztika
Helyszín: fsz. 5
Elnök: Porkoláb Judit
 
A poétikai kommunikáció szimbolikus jelentéstartalmának ábrázolása hipermediális szövegekben
Boda István Károly; Porkoláb Judit
12:00
-
13:30
A magyar mint idegen nyelv I. (folyt.)
Helyszín: fsz. 4
Elnök: Illésné Kovács Mária
 
A filmművészet szerepe a kultúrák közötti párbeszéd tanításában
Dávid Mária

A magyar folklórkincs zenei és mozgásos műfajaiban rejlő lehetőségek a magyar mint idegen nyelv oktatásmódszertanában
Antal Zsófia

Szövegértés és szövegalkotás a magyar mint idegen nyelv oktatásában
Gaál Zsuzsanna
Kontrasztív nyelvészet II. (folyt.)
Helyszín: fsz. 7/8
Elnök: Székely Gábor
 
Vonzatszerkezeti jellemzők a magyarban és az olaszban
W. Somogyi Judit

A tárgyi bővítmény reprezentációja a vonatkozó mellékmondatban
Völgyes Gyöngyvér

A Gender a Baltikumi Nyelvi Areában – morfoszintaktikai izoglosszák társadalomtörténeti megközelítésben
Földvári Sándor
A szövegtani kutatások alkalmazott nyelvészeti aspektusai; alkalmazott stilisztika (folyt.)
Helyszín: fsz. 5
Elnök: Porkoláb Judit
 
A diskurzusjelölők funkciói – a nyelvhasználók szerint
Schirm Anita

A blog kommunikációs műfaji jellemzői
Bódi Zoltán

Kriminalisztikai szövegnyelvészet - a Don Quijote effektus
Ránki Sára
11:30
-
13:30
Szaknyelvi kommunikáció és terminológia III.
Helyszín: 3. em. XI
Elnök: Kovács Éva
 
Magyar vagy latin/ógörög orvosi szaknyelv?
Kovács Éva

„Most ez az idő, vagy mi?” Szubjektív betegségteóriák nyelvészeti elemzése háziorvos-beteg interakciókban
Hambuch Anikó

Sebjellemzők terminológiája az igazságügyi orvostanban
Fogarasi Katalin

Magyar (?) anatómiai neveink
Varga Éva Katalin
Számítógépes nyelvfeldolgozás és nyelvtechnológia
Helyszín: 3. em. XII
Elnök: Kis Ádám
 
A nyelvtanírástól a treebank-alapú webes konkordanciák készítéséig
Tóth Ágoston

A TEI-XML felhasználása magyar nyelvű korpuszok építésében
Kalcsó Gyula

Természetes nyelvi adatbázis-lekérdezések megvalósításának lépései
Viszket Anita; Bódis Zoltán

A pénzügyi válság izotópiája
Muráth Judit; Bagó Péter
 
13:30
-
14:30
Ebédszünet
14:30
-
16:00
Alkalmazott szociolingvisztika: nyelvpolitika, nyelvtervezés, nyelvi jogok I.
Helyszín: 2. em. IX
Elnök: Hidasi Judit
 
Japán esete a kommunikációval
Hidasi Judit

Fogyasztói diskurzusok a felsőoktatási nyelvhasználatban: egyetemi website-ok kritikai multimodális elemzése
Eitler Tamás

Szövegértés-felfogások a hazai és a nemzetközi tanulói tudásszint-vizsgálatokban
Horváth Zsuzsanna
Fordítástudomány V.
Helyszín: fsz. 2/4
Elnök: Klaudy Kinga
 
Papp Ferenc fordítással kapcsolatos gondolatainak utóélete
Klaudy Kinga

Automatikusak-e a kohéziós átváltási műveletek?
Makkos Anikó

Eltérő nyelvi képeken alapuló fordítási nehézségek
Szijj Mária
 Multimodális ember-gép kommunikáció I.
Helyszín: 3. em. XII
Elnök: Hunyadi László
 
A multimodális ember-gép kommunikáció technológiájának elméleti alapjai. Projektáttekintés
Hunyadi László

HuComTech Multimodális Adatbázis - annotáció és címkefeldolgozás
Pápay Kinga

Megakadásjelenségek vizsgálata a HuComTech Multimodális Adatbázis informális dialógusaiban
Bársony Olga
14:30
-
15:30
Idegennyelv-oktatás: nyelvpedagógiai és technológiai kérdések I.
Helyszín: fsz. 5
Elnök: Éva Erzsébet
 
A multimédia alkalmazása a nyelvoktatásban
Éva Erzsébet

A digitális tankönyv és tankönyvkiadás Franciaországban
Bagaméri Zsuzsanna
Interkulturalitás, interkulturális kompetencia, interkulturális kommunikáció I.
Helyszín: fsz. 1/1
Elnök: Müller Márta
 
Wie werden die Gäste angesprochen?
Tóth Éva

Realisierungen der verbalen Aggression in der ostdonaubairischen Mundart von Werischwar (Pilisvörösvár)
Müller Márta
Interkulturalitás, interkulturális kompetencia, interkulturális kommunikáció II.
Helyszín: fsz. 1/2
Elnök: Lendvai Endre Kálmán
 
„Nyelvi kisebbségben” Magyarországon: másodgenerációs franciaországi magyarok kommunikációs nehézségei az anyaországban
Szabó T. Annamária Ulla

Hogyan látja és láttatja magát a pulai magyar kisebbség? Ön-percepció, ön-reprezentáció és a nyelvi kérdés Pulán
Misits Éva
15:30
-
16:00
Idegennyelv-oktatás: nyelvpedagógiai és technológiai kérdések I. (folyt.)
Helyszín: fsz. 5
Elnök: Éva Erzsébet
 
Ugyanaz a tanfolyam - kétféle szemmel
Karácsonyi László
 
Interkulturalitás, interkulturális kompetencia, interkulturális kommunikáció II. (folyt.)
Helyszín: fsz. 1/2
Elnök: Lendvai Endre Kálmán
 
Magyarként Spanyolországban – a spanyolok magyar szemmel
Németh Eszter
14:30
-
16:00
A magyar mint idegen nyelvII.
Helyszín: fsz. 4
Elnök: Pelcz Katalin
 
A sokesetű rendszer elterjedése a 19. századi magyar grammatikákban
Pelcz Katalin

Ki viszi át a jelentést a túlsó partra? Az át igekötő vizsgálata kognitív nyelvészeti szempontok alapján
Liebhardt Zsolt

Magyar mint idegen nyelv mobiltanulással
Dóla Mónika
Kontrasztív nyelvészet III.
Helyszín: fsz. 7/8
Elnök: Budai László
 
Kontrasztív hibaelemzés
Budai László

Fordítási készség fejlesztése kontrasztív nyelvészeti elemzések alkalmazásával
Sárosdy Judit

A kicsinyítő képzők összehasonlító elemzése az angol és a magyar nyelvben
Kovács Éva
Szaknyelvi kommunikáció és terminológiaIV.
Helyszín: 3. em. XI
Elnök: Dobos Csilla
 
A német kereskedelmi szaknyelv iskolai oktatása Magyarországon a dualizmus korában
Kiss Kálmán

A coaching-ban használt készségek az üzleti kommunikáció órán
Zsubrinszky Zsuzsanna

Werbung und Werbesprache
Csapóné Horváth Andrea
16:00
-
16:20
Kávészünet
16:20
-
18:20
Alkalmazott szociolingvisztika: nyelvpolitika, nyelvtervezés, nyelvi jogok II.
Helyszín: fsz. 1/1
Elnök: Hidasi Judit
 
Oktatáspolitika kurd és lapp kontextusban
Furu Adél

A szlovák nyelvhasználat Magyarországon - elmélet és gyakorlat
Uhrin Erzsébet

Nincs visszaút? Nyelvi változások a veszélyeztetett nyelvekben
Gál Noémi

A helyes nyelvhasználat egy új népi nyelvészeti vizsgálat tükrében
Nagy László
Fordítástudomány VI.
Helyszín: fsz. 2/4
Elnök: Klaudy Kinga
 
Lexikai kohéziós elemek összehasonlítása a Figaro házassága két magyar nyelvű, eltérő célú fordításában
Bozsik Gyöngyvér

Tükörfordítások román-magyar hivatalos fordítások esetében
Sárosi-Márdirosz Krisztina-Mária

Témastruktúra egybevetése németről magyarra fordított politikai újságcikkekben
Nagy János

Mandiargues fantasztikus novelláiank fordítása
Schneller Dóra
Genderkutatás
Helyszín: fsz. 1/2
Elnök: Kegyes Erika
 
Politikusnők szakmai pozícionálásai stratégiái
Kegyes Erika

Adalékok az azonnali üzenetküldések diskurzus-és genderjellemzőihez
Juhász Valéria

Diskurzusok az aszexualitásról a magyar kibertérben
Misits Éva

Nemi különbségek a térbeli orientációban és annak nyelvi kódolásában
Hochbauer Mária
16:20
-
17:20
Multimodális ember-gép kommunikáció szekció II.
Helyszín: 3. em. XII
Elnök: Fazekas Attila
 
Osztenzív stimulusok detektálása multimodális spontánbeszéd-adatbázisban
Bódog Alexa

Társalgási fordulók multimodális vizsgálata a HuComTech adatbázis informális dialógusaiban
Abuczki Ágnes
Idegennyelv-oktatás: nyelvpedagógiai és technológiai kérdések szekció II.
Helyszín: fsz. 5
Elnök: Sturcz Zoltán
 
Komplex értékelési rendszer alkalmazása szociál-konstruktivista környezetben
Angeli Zsuzsanna

Magyar anyanyelvű nyelvtanulók harmadiknyelv tanulásának vizsgálata
T. Balla Ágnes
Lexikológia és lexikográfia szekció III.
Helyszín: fsz. 7/8
Elnök: Muráth Judit
 
A frazeológiai modifikáció mint a nyelvi játék megjelenési formája magyar és német reklámnyelvi példákon keresztül
Varga Éva

Német nyelvű reáliák megjelenítése kétnyelvű szótárakban – esettanulmány
Fata Ildikó
17:20
-
18:20
Multimodális ember-gép kommunikáció szekció II. (folyt.)
Helyszín: 3. em. XII
Elnök: Fazekas Attila
 
Digitális képfeldolgozás a multimodális ember-gép kommunikációban
Fazekas Attila
Idegennyelv-oktatás: nyelvpedagógiai és technológiai kérdések szekció II (folyt.)
Helyszín: fsz. 5
Elnök: Sturcz Zoltán
 
Berlitz kontra Butzkamm - avagy az idegennyelv-oktatás lehetőségei és korlátai
Magyarné Szabó Eszter
Lexikológia és lexikográfia szekció III. (folyt.)
Helyszín: fsz. 7/8
Elnök: Muráth Judit
 
A gasztronómiai terminusok ismerete, megjelenésük a szótári szócikkekben és szerepük az idegennyelv-oktatásban
Kovács Marietta

Innováció a szókincsben: a 2008-as olasz neologizmus szótár
Tóth Gabriella
16:20
-
18:20
A magyar mint idegen nyelv szekció III.
Helyszín: fsz. 4
Elnök: Szőllősy-Sebestyén András
 
Szabályszerű szabálytalanságok az összefoglaló kifejezéseket tartalmazó magyar mondatszerkezetek szórendjében
Aradi András

A birtokos szerkezet megjelenése néhány, a magyart idegen nyelvként tanuló külföldi diák fogalmazásában
Balogh Erzsébet

Nyelvválasztási motiváció magyar nyelvet tanuló francia diákok körében (Strasbourgi tapasztalatok alapján)
Farkas Mária
Alkalmazott pszicholingvisztika szekció
Helyszín: 2. em. IX
Elnök: Kissné Gulyás Judit
 
Az idegennyelvi mondatfeldolgozás kutatásának legújabb módszerei és eredményei
Kissné Gulyás Judit

A szemantikai hálók vizsgálata a kétnyelvű mentális lexikon függvényében
Kerekesné Dócs Nikoletta

Szabály alapú vagy analógiás morfológia?
Fehér Krisztina

Diskurzusjelölők gyerekcipőben
Krómer Anna
Szaknyelvi kommunikáció és terminológia szekció V
Helyszín: 3. em. XI
Elnök: Kovács Éva
 
T A magyar zenei szaknyelv néhány sajátossága
Volek-Nagy Krisztina

Egyetemisták idegennyelv-tanulási motivációja az Európai Uniós szaknyelvi órán
Koltai Andrea

Kollokáció az írott angol EU nyelvhasználatban
Jablonka Réka

Terminológiai tévedések a vallási nyelvhasználatban
Hardiné Magyar Tamara
18:30
-
19:30
A MANYE közgyűlése
Helyszín: Aula
Elnök: Klaudy Kinga
20:00
-
23:59
Gulyásparti
Helyszín: Nagyerdő, Krúdy étterem

 

9:00
-
11:00
Alkalmazott szociolingvisztika: nyelvpolitika, nyelvtervezés, nyelvi jogok III.
Helyszín: fsz. 1/1
Elnök: Bodnár Ildikó
 
A Jelnyelvi törvény és a siketek jelnyelven való oktatásának kérdései
Bodnár Ildikó; Kisida Tamás

Nyelvi látképek európai összehasonlításban: Nyelvi tervezés és nyelvmenedzselés.
Szabó Gilinger Eszter

Magyar-angol kódváltás szociopragmatikai funkciói az Optimalitás elméleti keretében
Kovács Tímea
Idegennyelv-oktatás: nyelvpedagógiai és technológiai kérdések III.
Helyszín: fsz. 5
Elnök: Magocsa László András
 
Some specific features of English acquisition in kindergartens
Magocsa László András

Milyen legyen a magántanár?
Szilágyi Anikó

Lemorzsolódás nyelvszakon: helyzetelemzés egy szegedi angolos évfolyam tükrében
Doró Katalin

Az idegen nyelvi szóbeli készségmérés jövőbeni lehetőségei
Csépes Ildikó
Interkulturalitás, interkulturális kompetencia, interkulturális kommunikáció III.
Helyszín: fsz. 1/2
Elnök: Lendvai Endre Kálmán
 
Az interkulturális kommunikáció forradalma
Lendvai Endre Kálmán

Idegen anyanyelvű hallgatók nyelvi készségeinek felmérése a Debreceni Egyetemen
Tar Ildikó

Magyar-magyar interkulturális kompetencia
Maróti Orsolya

Az idegen szavak megítélése az interneten található „laikus” értékelésekben
Lois Márta
A magyar mint idegen nyelv IV.
Helyszín: fsz. 4
Elnök: Czibere Mária
 
A magyar nyelv nagyító alatt- kulturális konfliktusok a nyelvészetórán
Czibere Mária

Határozott és határozatlan ragozás a magyar köztes nyelvben
Schmidt Ildikó

Szóasszociációs vizsgálatok magyart mint idegen nyelvet tanulók körében
Marthy Annamária
11:00
-
11:30
Kávészünet
11:30
-
13:00
A kongresszus záróülése

Szépe György egyetemi tanár
Visszatekintés a MANYE elmúlt húsz évére


Helyszín: Aula
Elnök: Csűry István
 

 

 Az előadások és poszterek absztraktjai

Az absztraktfüzet PDF-formátumban  erre vagy az oldal alján szereplő linkre kattintva tölthető le. Ha ezek nem működnek, innen. Az absztraktfüzet végén névmutató segíti a keresést.

CsatolmányMéret
MANYEXX - Absztraktfüzet1.23 MB
MANYEXX - programfüzet letölthető változatban418.76 KB